آقای گروه

دسته‌بندی نشده

کد سوال مبنا زبان سی پلاس پلاس
فروردین, 1397 بدون نظر آموزش, دسته‌بندی نشده
این سوال از جمله سوالای سایت کوئرا می باشد که میخواهیم به زبان سی پلاس پلاس برای شما بنویسیم. نکته: این سوال با آرایه و تابع نوشته شده است. سوال: برنامه‌ای بنویسید که 2 عدد صحیح aو b را از ورودی گرفته و عدد a را به مبنای b ببرد. ...
ادامه مطلب